پروژه الفین

واحدهای الفین(olefin)، مونواتیلن گلایکول MEG( ( و پلی اتیلن سنگین ( HDPE ) در سایت جنوبی واقع در جنوب کریدور ۲۵ متری فاز دو ۱ مجتمعهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در زمینی به مساحت 40 هکتار.

مشاهده بیشتر

پروژه های متانول و استحصال اتان

واحد استحصال اتان و واحد متانول و ASU در سایت شمالی واقع در در شمال کریدور ۲۵ متری فاز ۱ دو مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در زمینی به مساحت 20 هکتار.

مشاهده بیشتر

پروژه ASU

واحد ASU ، تولید اکسیژن مورد نیاز جهت استفاده در واحد متانول در فاز یک و واحد MEG در فاز دو، تولید نیتروژن و هوای ابزار دقیق. تولید این محصول به مقدار 950000 تن در سال میباشد.  این فاز در سال 1399 مورد بهره برداری و به تولید رسید.

مشاهده بیشتر