شرکت پتروشیمی بوشهر

از بزرگتریــن طرح های تولیدی پتروشــیمی در کشــور بــا تولید بالغ بــر۶٫۶ میلیــون تن درســال (۳٫۴ میلیــون تــن محصــول میانــی و ۳٫۲ میلیون تــن محصول نهایــی) از محصولات مختلف با سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقــه ویــژه اقتصادی انــرژی پــارس جنوبی در حــال انجــام بوده و پــس از بهره بــرداری از طرح، تاثیر گسترده ای در بخش های تولیدی، خدماتی و اجتماعی منطقه خواهد داشت.

اطلاعات بیشتر

محصولات

محصولاتی که در پتروشــیمی بوشهر تولید می شوند بر اســاس نیاز سنجی بازارهای جهانی انتخاب شده و هریک از محصولات در حوزه های مختلف کاربرد دارند

فاز۳

فاز۳ شامل دو پروژه اسید استیک ، وینیل استات منومر می باشد

فاز۲

شامل سه پروژه الفین، پلی اتیلن سنگین و اتیلین گلایکول ها

فاز۱

شامل سه پروژه شیرین سازی، استحصال اتان، متانول

ایمنی ، سلامت و محیط زیست

رسالت واحد HSE شرکت پتروشیمی بوشهر،حفظ نيروي انساني،تجهيزات ومحیط زیست با ارتقاء فرهنگ ایمنی و بکارگیری استانداردها و دستورالعمل های بین المللی ایمنی جهت جلوگیری و کاهش حوادث می باشد. شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک وبکارگیری اقدامات کنترلی پیش از وقوع حوادث مهم ترین هدف درHSE شرکت پتروشیمی بوشهر می باشد. و در این قالب دانش نمود.

آخرین اخبار

امضای تفاهمنامه میان NPC و ایدرو با هدف داخلی سازی مواد اولیه صنایع

تفاهمنامه همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بعدازظهر...

افزایش تنوع محصولات در صنایع پایین دستی پتروشیمی

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: زمینه متنوع کردن محصولات پتروشیمی در...

بازدید وزیر نفت سوریه از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

وزیر نفت و منابع معدنی سوریه به همراه معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی...

با عضویت در خبرنامه ما از آخرین اخبار مطلع شوید.