پروژه الفین

واحدهای الفین(olefin)، مونواتیلن گلایکول MEG( ( و پلی اتیلن سنگین ( HDPE ) در سایت جنوبی واقع در جنوب کریدور ۲۵ متری فاز دو ۱ مجتمعهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در زمینی به مساحت 40 هکتار.

news-pic

واحدهای الفین(olefin)، مونواتیلن گلایکول MEG( ( و پلی اتیلن سنگین ( HDPE ) در سایت جنوبی واقع در جنوب کریدور ۲۵ متری فاز دو ۱ مجتمعهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در زمینی به مساحت 40 هکتار.