خیابان شلوغ پتروشیمی بوشهر در ایران اکسپو

خیابان سئول تهران را مملو از میهمانان خارجی و داخلی میبینیم...

چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403
news-pic

خیابان سئول تهران را مملو از میهمانان خارجی و داخلی میبینیم، خیابانی که بازرگانان، مدیران و چهره های برجسته فراوانی را دیده است، اما در اردیبهشت 1403 میزبان مسافرانی است که با هدف آشنایی با ظرفیت فراوان صادراتی به ایران سفر کرده اند.

نمایشگاه ایران اکسپو رویداد بین المللی صادراتی ایران زمین است، ایرانی که با تمدن دیرینه و پهنه ای سرشار از منابع ارزشمند است، امروز بیش از ۳۰۰۰ پایگاه قدرتمند صادراتی در این رویداد بین المللی حضور دارند.

 هلدینگ شستان بعنوان یکی از برجسته ترین بنگاه های برجسته اقتصادی در سطح کشور با ۱۲ غرفه تخصصی شرکت های تابعه در این نمایشگاه حضور دارد.

شرکت پتروشیمی بوشهر بعنوان یکی از اصلی ترین و ارزشمندترین دارایی های هلدینگ شستان گفتگو های مهمی را در این رویداد بین المللی رقم زد، پتروشیمی بوشهر با حضور جواد حاتمی مدیرعامل شرکت، میزبان چهره های برجسته داخلی و خارجی اعم از چین، پاکستان، هند و روسیه در عرصه صنعت پتروشیمی بود.

 

تصاویر
  • خیابان شلوغ پتروشیمی بوشهر در ایران اکسپو
فایل های پیوست