2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر

با حضور دکتر جواد حاتمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره پتروشیمی بوشهر

جمعه، 21 اردیبهشت 1403
news-pic

روایتی از حضور پرشور میهمانان بازرگانی، انعقاد ۲ قرارداد و ۲ تفاهم نامه دانش بنیان در دومین روز از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در غرفه پتروشیمی بوشهر از گروه های برجسته سرمایه گذاری شستان

تصاویر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
 • 2+2 دانش بنیان، نتیجه مسیر نوین پتروشیمی بوشهر
فایل های پیوست