888 دست خیر پتروشیمی بوشهر

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی پتروشیمی بوشهر؛ مراسم مهر رضوی در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی نسبت به مناطق پیرامونی با توزیع 888 بسته معیشتی ویژه نیازمندان در مناطق محروم برگزار شد.

جمعه، 07 اردیبهشت 1403
news-pic

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی پتروشیمی بوشهر؛ مراسم مهر رضوی در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی نسبت به مناطق پیرامونی با توزیع 888 بسته معیشتی ویژه نیازمندان در مناطق محروم برگزار شد.

مشارکت مردمی محوریت مهر رضوی

در راستای تحقق مشارکت مردمی بر اساس منویات مقام معظم رهبری، اجرای مراسم مهر رضوی با مشارکت تشکل های جهادی، خیریه و مردمی در روستاها و مناطق محروم استان بوشهر برگزار می شود، حضور تشکل های جهادی و خیریه علی رغم جلب مشارکت مردمی، زمینه حفظ شان و کرامت نیازمندان را فراهم می نماید.

همدردی با هموطنان سیل زده

110 بسته کمک معیشتی در راستای همدردی با هموطنان سیل زده در استان سیستان و بلوچستان همزمان با آغاز مراسم توزیع شد، آغار مراسم مهر رضوی با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استانداری بوشهر در ساختمان مرکزی پتروشیمی بوشهر برگزار شد.

همدلی صنعت با مناطق پیرامونی

جواد حاتمی مدیرعامل پتروشیمی بوشهر از اهمیت توجه به مسئولیت های اجتماعی خبرداد و افزود: توجه و ایفای مسئولیت های اجتماعی در پتروشیمی بوشهر به عنوان رسالت ما در این منطقه می باشد، ایفای مسئولیت های اجتماعی در راستای همدلی و همزیستی با مناطق پیرامونی انجام می شود.

تصاویر
  • 888 دست خیر پتروشیمی بوشهر
  • 888 دست خیر پتروشیمی بوشهر
  • 888 دست خیر پتروشیمی بوشهر
  • 888 دست خیر پتروشیمی بوشهر
  • 888 دست خیر پتروشیمی بوشهر
  • 888 دست خیر پتروشیمی بوشهر