حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب

برپایی ایستگاه صلواتی پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره) به میزبانی مصلی شهرستان عسلویه

یکشنبه، 13 خرداد 1403
news-pic

مدیران و کارکنان پتروشیمی بوشهر در راستای گرامیداشت شخصیت برجسته رهبر کبیر انقلاب، ضمن برپایی ایستگاه صلواتی،  در سی و پنجمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)  و شهدای عرصه خدمت، در مصلی شهرستان عسلویه حضور بهم رساندند.

تصاویر
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب
 • حضور پتروشیمی بوشهر در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقلاب