آگهی مناقصه ابزار و اقلام تعمیرات سایت های پتروشیمی بوشهر

آگهی مناقصه ابزار و اقلام تعمیرات سایت های تروشیمی بوشهر

یکشنبه، 13 خرداد 1403
news-pic

تصاویر
  • آگهی مناقصه ابزار و اقلام تعمیرات سایت های پتروشیمی بوشهر
  • آگهی مناقصه ابزار و اقلام تعمیرات سایت های پتروشیمی بوشهر