پیام مدیرعامل بمناسبت کسب سه استاندارد IMS

استانداردهای ISO9001(ویرایش2015)-ISO14001(ویرایش2015) ISO45001(ویرایش(2018) با اعتبار مرکز تایید صلاحیت ایران (NACI) را به این شرکت اهدا نمودند.

چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1403
news-pic

استانداردهای ISO9001(ویرایش2015)-ISO14001(ویرایش2015) ISO45001(ویرایش(2018) با اعتبار مرکز تایید صلاحیت ایران (NACI) را به این شرکت اهدا نمودند.
 

تصاویر
  • پیام مدیرعامل بمناسبت کسب سه استاندارد IMS
  • پیام مدیرعامل بمناسبت کسب سه استاندارد IMS