محصولات میانی و نهایی مجتمع

 

ردیف

نام محصول فاز بندی طرح

ظرفیت اسمی

( هزارتن در سال)
۱ متان فاز ۱ ۱,۳۲۳
۲ اتان ۸۵۰
۳ پروپان ۱۳۰
۴ بوتان ۳۰
۵ C5+ ۳
۶ گوگرد ۱۲۵
۷ متانول ۱,۶۵۰
۸ گلایکول ها فاز ۲ ۵۵۴
۹ HDPE ۳۰۰
۱۰ اتیلن مازاد ۳۰۰
۱۱ C3+ ۸۸
۱۲ اسیداستیک فاز ۳ ۳۰۰
۱۳ VAM وینیل استات منومر

۲۵۰

 

 

خوراک اصلی مجتمع

خوراک و مواد اولیه میزان مصرف واحد نحوه تأمین
گاز ترش ۳۲۴ میلیون فوت مکعب در روز از پالایشگاه چهارم مجتمع گازی پارس جنوبی
(فازهای ۶ و ۷ و ۸)
اتان ۱,۲۷۰ هزار تن در سال ۸۵۰هزار تن از واحد بازیابی اتان (پتروشیمی بوشهر)
و ۴۲۰ هزار تن از مجتمع گاز پارس جنوبی
بوتن-۱ ۱۱ هزار تن در سال شرکت های تولید کننده در منطقه
هگزن-۱ ۲ هزار تن در سال تأمین کنندگان داخلی یا خارجی

واحد های سرویس جانبی

  . واحد RO با تولید ۱,۳۰۰ مترمکعب در ساعت آب با کیفیت lowTDS و ۱,۷۰۰ مترمکعب در ساعت آب با کیفیت highTDS

  . واحد ASU (جداسازی اکسیژن و نیتروژن) با ظرفیت تولید ۸۴,۰۰۰Nm3/h اکسیژن و ۱۴,۰۰۰Nm3/hنیتروژن

  . واحد برج خنک کننده با ظرفیت ۴۵,۰۰۰ مترمکعب در ساعت در سایت ۲ و ۷,۰۰۰ مترمکعب در ساعت در سایت ۳

  . واحد بخار با ظرفیت ۳۰۰ تن در ساعت در سایت ۳٫

  . بخار تولید شده در واحد متانول با ظرفیت ۴۷۰ تن در ساعت می باشد که ۲۹۰ تن در ساعت آن جهت استفاده در سایر واحدهای درگیر مجتمع مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

با عضویت در خبرنامه ما از آخرین اخبار مطلع شوید.