000 57 427 21 98+

info@bupc.ir

محصولات میانی و نهایی مجتمع

ردیف نام محصول ظرفیت اسمی هزار تن در سال میانی / نهایی
1 متان 1324 میانی
2 اتان 850 میانی
3 پروپان 130 نهایی
4 بوتان 30 نهایی
5 C 5+ 3 نهایی
6 گوگرد 125 نهایی
7 متانول 1650 نهایی
8 اسید استیک 300 میانی / نهایی
9 وینیل استات 250 نهایی
10 اتیلن گلایگول ها 550 نهایی
11 پلی اتیلن سنگین 300 نهایی
12 اتیلن 1000 میانی/ نهایی
13 C 3+ 88 نهایی

 

خوراک اصلی مجتمع

خوراک و مواد اولیه میزان مصرف واحد نحوه تأمین
گاز ترش 324 میلیون استاندارد فوت مکعب در روز از پالایشگاه چهارم مجتمع گازی پارس جنوبی(فازهای 6 و 7 و 8)
اتان 1270 هزار تن در سال 850هزار تن از واحد بازیابی اتان (پتروشیمی بوشهر)و 420 هزار تن از مجتمع گاز پارس جنوبی
بوتن-1 11 هزار تن در سال شرکت های تولید کننده در منطقه
هگزن-1 2 هزار تن در سال تأمین کنندگان داخلی یا خارجی

 

واحد های سرویس جانبی

  • واحد RO با تولید 1300m3/h آب با کیفیت lowTDS و 1700 m3/hآب با کیفیت highTDS
  • واحد ASU (جداسازی اکسیژن و نیتروژن) با ظرفیت تولید 8400Nm3/h اکسیژن و 14000Nm3/hنیتروژن
  • واحد برج خنک کننده با ظرفیت 45000m3/h در سایت 2 و 7000m3/h در سایت 3
  • واحد بخار با ظرفیت 300ton/h‌در سایت 3.
  • بخار تولید شده در واحد متانول با ظرفیت 470ton/h می باشد که 290ton/h آن جهت استفاده در سایر واحدهای درگیر مجتمع مورد استفاده قرار می گیرد.

 

000 57 427 21 98+

info@bupc.ir